מה כל הכשרת NLP חייבת להכיל?

מהם התכנים שכל הכשרת NLP רשמית חייבת להכיל?

בתחום ה-NLP קיימות 3 רמות הכשרה רשמיות ב-NLP הנושאות תעודת הסמכה. הכשרות ה-NLP בנויות כך שבכל רמת הכשרה אנו נסמכים על הידע שנצבר מתוך ההכשרות הקודמות ומשדרגים את יכולותינו. 

בין בתי הספר השונים ל-NLP בארץ ובעולם קיים שוני הנובע מהתמחויות נישתיות ומהערך המוסף אשר ניתן מתוך ניסיון המרצים. עם זאת, ישנם מספר תכנים בסיסיים הנדרשים בכל רמת הכשרה על מנת לשמור על סטנדרט עולמי אחיד בתוך התחום.

אלו הן רמות ההכשרה הרשמית ב-NLP וחומר הלימוד הנדרש בכל אחת מהן:

NLP Practitioner certification

הכשרה זו הינה הכשרת הבסיס לעיסוק ב-NLP. במהלכה, אנו מבינים את תפישת העולם של ה-NLP ולומדים מגוון כלים המשפרים את יכולתנו לתקשר ביעילות וליצור שינוי. לאחר הכשרה זו, אדם מוסמך הן להשתמש בכלי ה-NLP והן לעבוד עם לקוחות בעזרת כלי ה-NLP. אלו התכנים האמורים להופיע בתוכה:

 • יצירת הנחות מוקדמות
 • שימוש בפקודות מוסוות
 • יצירת מטאפורות ואנלוגיות
 • מודל העל לשליפת מידע חבוי
 • טכניקות יצירת שינוי עם NLP
 • מסגרות הערכה – יצירה ושינוי
 • שליפת תחושות ויצירת עוגנים
 • מודל מילטון ליצירת שינוי
 • שלוש זוויות ההסתכלות
 • שימוש בתתי מאפיינים
 • הנחות היסוד של NLP
 • הגדרת תוצאות כהלכה
 • חידוד החושים לאיסוף מידע
 • יצירת ראפור – התאמה והובלה
 • זיהוי ושימוש במערכות מועדפות

NLP Master practitioner certification

הכשרה זו הינה הכשרת ההמשך ב-NLP. בהכשרה זו אנו משדרגים את כלי ה-NLP אשר נלמדו בהכשרת הבסיס, לומדים כלי NLP נוספים ומבינים לעומק את דפוסי ההתנהגות האנושית כדי להיות מסוגלים ליצור שינוי עמוק וללמוד לשכפל מצוינות. אלו התכנים האמורים להופיע בתוכה:

 • מודל חלקות לשון לשינוי אמונות
 • עבודה לעומק עם מפת העולם
 • הרמות הלוגיות של הלמידה
 • שליפת היררכיה של ערכים
 • אסטרטגיות – זיהוי ויצירת שינוי
 • שימוש מתקדם בתתי אופנויות
 • העמקת יכולות יצירת השינוי
 • אמונות – זיהוי, שינוי ויצירה
 • יצירת תבניות חדשות
 • חיקוי והתאמה בהקבלה
 • שימוש בתרפיית קו הזמן
 • תוכנות העל – זיהוי ושימוש
 • דיגום מצוינות אישית (מודלינג)

NLP trainer’s training

הכשרה זו הינה ההכשרה הרשמית הגבוהה ביותר ב-NLP. הכשרה זו עוסקת בעיקר בהעברת תכנים מול קבוצות ובשיפור הטמעת החומר הנלמד (באופן מודע ולא מודע) באמצעות שימוש נכון בכלי ה-NLP. כמו כן, הכשרה זו מסמיכה אותנו להכשיר אחרים ב-2 רמות ההכשרה הקודמות. אלו התכנים האמורים להופיע בתוכה:

 • שימוש בלולאות מוטמעות
 • בחירת הדגמות ותרגולים
 • מתן משוב אפקטיבי
 • שיווק העסק שלך
 • שימוש בעוגנים מחזקי למידה
 • שימוש נכון במסגרות מקדימות
 • התמודדות עם התנגדויות קהל
 • לימוד בו זמני למודע וללא מודע
 • הבנת התפתחות הקבוצה
 • יצירת כימיה עם קבוצה
 • שליטה במצבי תודעה
 • סגנונות למידה ולימוד
 • שימוש יעיל בקול